- Latest in kereta dot info Malaysia :
  • ONLY IN MALAYSIA WE CAN SEE THIS VIEW – SHOWS THE INTELLIGENCE OF MALAYSIAN POLICE
  • Tagged: preve facelift

    PROTON PREVE FACELIFT BARU?

    Gambar lakaran belakang untuk Preve Facelift ini kelihatan mengikut jejak rekaan belakang seperti Proton Saga Baru VVT yang lebih kelihatan sempurna dari model asal. Ramai berpendapat bahawa rekaan belakang Proton Preve perlu penambahbaikan kerana...